Capaciteitstarief

De regering heeft besloten een nieuw systeem voor de elektriciteitstarieven in te voeren. Je betaalt voor de levering van elektriciteit, voor het meten en voor het transport. En nog energiebelasting aan de fiscus. Voor de levering kun je zelf kiezen welk bedrijf je neemt (er zijn best wel veel mensen die een alternatief bedrijf zoals Greenchoice of Elektran nemen). Hier kun je ook een leverancier kiezen die een goedkope aanbieding heeft. Je betaalt per gebruikte kWh en soms een klein vastrechtbedrag.

Voor het meten kun je ook kiezen maar in de praktijk maakt dat niet veel uit. Je betaalt een vast bedrag per jaar. Voor het transport heb je geen keuze: je bent aangewezen op de netbeheerder in de regio waar je woont. Voor ons is dat Stedin, vroeger Eneco Netbeheer genoemd. Tot nu toe bestaan de transportkosten uit een relatief klein vastrechtbedrag en een bedrag per gebruikte kWh. Omdat je hier geen keuze hebt worden de maximale tarieven vastgesteld door een overheidsorgaan, de energiekamer.

De netbeheerders vinden het uitrekenen van de transportkosten hinderlijk want ze moeten de meetgegevens van het meetbedrijf ontvangen en dan wat vermenigvuldigingen en optellingen doen. Dit gaat natuurlijk allemaal geautomatiseerd dus hoe moeilijk kan dit zijn? Het lijkt me sterk dat dit meer dan een Euro per klant kost. Maar de netbeheerders willen meer winst kunnen maken.

Wat ze nu bedacht hebben is dat de klanten een vast bedrag voor het transport gaan betalen onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die je gebruikt. Voor gas gaat net zoiets gebeuren. Om toch mensen aan te moedigen te bezuinigen wordt de energiebelasting aangepast zodat het variabele deel van de prijs ongeveer hetzelfde blijft. Het idee is dat een normaal huishouden er weinig van merkt. Het tarief wordt wel afhankelijk van de capaciteit die je aansluiting heeft en heet daarom het capaciteitstarief.

Een ander argument dat genoemd wordt is dat de transportkosten voornamelijk bepaald worden door de capaciteit van de aansluiting en niet door de hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt. Misschien dat dit voor zakelijke aansluitingen geldt, maar voor een woonwijk lijkt het me dat het totale verbruik meer invloed heeft dan de capaciteit van een individuele aansluiting.

Wanneer er geen aansluiting voor een airconditioner is, gebruik je een mobiele airco. Dit is verkoeling in huis. Hiermee koel je jouw slaapkamer tot 10 graden minder dan de huidige temperatuur.

De problemen komen wanneer je niet een normaal huis(houden) hebt, in het bijzonder wanneer je elektrisch kookt en/of een warmtepomp hebt. In mijn omgeving zijn er diverse huizen die een warmtepomp hebben. Bovendien is er bij ons geen gas dus moeten wij ook elektrisch koken.

Voor de warmtepomp hebben wij een 3-fase aansluiting nodig en omdat de warmtepomp best wat stroom kan trekken en samen met een inductiekookplaat waarvan één `pit’ maximaal 3000 W kan trekken hebben wij een aansluiting van 3x35A. Zonder warmtepomp en elektrisch koken zouden we misschien 3x25A of 1x35A hebben. De regering heeft nu besloten dat aansluitingen van 3x35A een fors hoger transporttarief gaan betalen dan de overige huishoudelijke aansluitingen (namelijk die van 3x25A en alle 1-fase aansluitingen). Wij hebben van Stedin nog geen bericht gehad en ook op hun website is niets te vinden. Op de website van de energiekamer is een spreadsheet te vinden over tarieven van Stedin maar dat is een brij van cijfers zonder uitleg dus daar wordt je ook niet wijzer van. Het ministerie van Economische Zaken heeft rekenvoorbeelden en daaruit zou blijken dat een 3x35A aansluiting ongeveer € 500 per jaar duurder wordt dan een kleinere huisaansluiting. Ook bij andere netbeheerders worden dergelijke tarieven genoemd. Kortom, om het energiebedrijf een paar euro te laten besparen moet ik € 500 extra betalen!

Wij hebben door heel veel maatregelen ons energieverbruik flink naar beneden kunnen schroeven. Dit betreft o.a. extra isolatie in het huis, een warmtepomp, zonnecollector, warmteterugwinning in zowel ventilatie als douchewater, en nu recent ook zonnepanelen. Ik heb berekend hoe hoog onze energierekening hiermee zou worden en afhankelijk van de leverancier kom ik dan op € 500 à 600. Daarbij gebruiken wij groene stroom (windenergie) en dus is onze energievoorziening 100% CO2-vrij. Maar door deze nieuwe maatregel dreigt onze energierekening dus te verdubbelen. Zo worden dus juist mensen gestraft die investeren in duurzame energie. Dit zou wel weer eens het zoveelste voorbeeld kunnen zijn van een maatregel waar de regering een energiebesparende maatregel effectief om zeep helpt, gesteund door de energielobby. Er is nu een subsidiemaatregel voor o.a. het installeren van warmtepompen maar wanneer potentiële gebruikers hiervan zullen zien dat ze € 500 per jaar extra kwijt zijn aan energie zullen velen afhaken, denk ik.

De regering heeft ook beslist dat consumenten de gelegenheid krijgen om de capaciteit van hun aansluiting eenmalig te verlagen tegen een `laag’ tarief, namelijk € 50 exclusief BTW. Maar als later zou blijken dat dit te weinig is dan moet je alsnog tegen het normale tarief de zaak weer te laten terugzetten. Bovendien wordt aangeraden om eerst het advies van een installateur in te winnen wat ook weer geld kost. In ons geval denk ik dat het niet haalbaar is om naar 3x25A terug te gaan maar om dat zeker te weten zou ik de installateur moeten raadplegen. Een simpele berekening laat echter zien dat dit erg onwaarschijnlijk is.

De inductiekookplaat heeft 4 pitten die verdeeld zijn over 3 fasen. Een fase kan incidenteel 3000W trekken, dit komt overeen met 13A. De warmtepomp kan 6,6A per fase trekken. Samen is dat 19,6A. Bij een 25A aansluiting blijft er dan over 5,4A, dit komt overeen met ca. 1250W. De over trekt 3200W, dus als alle 4 kookpitten aanstaan en de oven ook dan mag de warmtepomp niet aanspringen anders slaat de hoofdzekering door. Kortom 3x25A is niet haalbaar tenzij we tijdens het koken de verwarming uitzetten. En dan zijn andere apparaten zoals wasmachine, vaatwasser, magnetron en koffiezetapparaat nog niet meegerekend.

De minister schijnt gezegd te hebben dat huishoudens er niet op achteruit zouden gaan. Dit blijkt wel degelijk het geval te zijn. Een andere categorie bestaat uit appartementen met een lift waarbij voor de lift een zwaardere aansluiting nodig is.

Deze wet is al door de Tweede Kamer goedgekeurd maar moet nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Dat gebeurt op 13 februari. Misschien kan de Eerste Kamer ervan overtuigd worden om huishoudens met 3x35A ook onder het lage tarief te laten vallen.

Helaas is er weinig publiciteit gegeven aan deze wijziging. Ik ben er zelf bij toeval tegen aangelopen bij mijn zoektocht op het internet naar elektriciteitstarieven. Tros Radar heeft er op 15 december een deel van de uitzendig aan gewijd maar die uitzending had ik gemist. SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen heeft ook veel aandacht hieraan besteed maar tevergeefs. Ik zou de Eerste Kamer daarom hierbij willen oproepen om de wet niet ongewijzigd te accepteren maar te zorgen dat in het bijzonder die huishoudens die investeren in energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot niet door deze wet gedupeerd worden.

Intussen is de vereniging Eigen Huis ook aktie aan het ondernemen. Zij hebben ook een meldpunt voor gedupeerden, een beetje verstopt op hun website. Verder kunt u hier beneden een adhesiebetuiging geven in het vakje `Schrijf een reactie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *